Zapraszamy na zajęcia grupowe, którą dadzą twojemu dziecku szczególną możliwość nawiązania więzi społecznych w sprzyjających psychologicznie warunkach pod okiem doświadczonych terapeutów. Wielkość grupy to maksymalnie 8 dzieci, aby liczba osób nie blokowała, ale pomagała w budowaniu kompetencji społecznych.
To nie są zajęcia ogólnorozwojowe, ale opracowane specjalnie wg potrzeb dzieci, które mają trudności z nawiązywaniem relacji z  rówieśnikami, przeżywają problemy adaptacyjne w przedszkolu, są  lękowe, niepewne siebie, mają zdiagnozowany mutyzm wybiórczy lub są po prostu nieśmiałe.
Podczas zajęć dzieci uczą się jak rozpoznawać własne uczucia oraz  je wyrażać. Zajęcia przyczyniają się do zrozumienia przez dziecko, że wszystkie uczucia, które przeżywamy także smutek, lęk i złość są naturalne.  Zajęcia  rozwijają   umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie przyjaźni, współpraca z grupą, słuchanie innych, rozwiązywanie konfliktów, pomaganie innym w trudnych sytuacjach.  

Metody prowadzenia zajęć: kreatywne gry i zabawy, opowiadania, bajki terapeutyczne, gry psychoedukacyjne, artterapia, psychodrama, elementy muzykoterapii, trening słuchowy, relaksacja.
Możliwe utworzenie dodatkowych grup w innych dniach tygodnia- poinformuj nas o takiej potrzebie!

Prowadzący: Edyta Michałek – doświadczony psycholog i pedagog.

Termin: trwają zapisy na zajęcia, planowany dzień zajęć – sobota.
   
Ilość osób: grupa do 6 osób

Cena warsztatów: 45 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533  455 477. Przed planowanym rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Pomoc dla rodziców i dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci z diagnozą autyzmu. Naszym celem jest opracowanie wielokierunkowego programu dla dziecka bazując na jego mocnych stronach i indywidualnych możliwościach. Biorąc pod uwagę jak ważna jest rola rodziców w terapii dziecka, program realizowany jest równolegle w domu dziecka, w szkole / przedszkolu i w poradni.
Oferujemy kompleksowy, długofalowy program dla dzieci z autyzmem i ich rodzin stworzony na bazie:

 • obserwacji dziecka przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI)
 • szczegółowym wywiadzie z rodzicem
 • diagnozie funkcjonalnej dziecka PEP-R
 • nagraniu dziecka w sytuacji domowej

CYKL SPOTKAŃ

Pierwsze dwugodzinne spotkanie obejmuje obserwację aktywności dowolnej dziecka i aktywności z kwestionariusza diagnostycznego a także wywiadu z rodzicem. Na tym spotkaniu rodzic proszony jest o dostarczenie nagrania aktywności dziecka w domu (jest to pomocne w budowaniu programu realizowanego w domu). W zależności od możliwości dziecka kolejne spotkania obejmują diagnozę PEP-R (diagnoza funkcjonalna dziecka). Zadania zawarte w diagnozie PEP-R nie zależą od poziomu rozwoju mowy, czas wykonania zadań nie jest ograniczony czasowo, zadania są konkretne i skonstruowane tak, aby zainteresowały się nimi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Następne również dwugodzinne spotkanie to przedstawienie rodzicowi programu i omówienie jego realizacji.
Program będzie monitorowany i poddawany ewaluacji. Pierwsze spotkanie ewaluacyjne odbywa się po miesiącu, kolejne po trzech, czterech miesiącach.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wawrzynkowska – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Magda Klimkiewicz – psycholog, pedagog.

Termin oraz cena zajęć: informacja u terapeutów lub w rejestracji.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Rozpoczynamy cykl zajęć grupowych dla dzieci z autyzmem, dla dzieci z problemami funkcjonowania w grupie rówieśniczej a także dla dzieci z problemami w komunikacji.

Proponowane przez nas zajęcia to:
•    Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju w aspekcie społecznym, emocjonalnym, psychoruchowym, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji, kształtowanie własnej tożsamości (budowanie adekwatnej samooceny).
Ilość osób w grupie: 4-6 osób
Częstotliwość spotkań: 1 x w tygodniu
Cena: 45zł (za zajęcia płatne z góry za m-c)

•    Mowa i Zabawa – zajęcia mają na celu m. in. rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej, ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem
Ilość osób w grupie: 4-6 osób
Częstotliwość spotkań: 1 x w tygodniu
Cena: 45zł (za zajęcia płatne z góry za m-c)

•    Terapia psychomotoryczna - jest to metoda opierająca się na ruchu.  Zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. Specjalnie zorganizowany scenariusz psychomotoryczny pozwala na różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się elementy ćwiczeń ruchowych i rytmicznych. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.
Terapia psychomotoryczna jest skierowana do dzieci, które mają problemy z dużą i małą motoryką ( np. słaba koordynacja, dyspraksja), mową (np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji), koordynacją wzrokowo – ruchową, wrażliwością czuciowo – dotykową, centralnym przetwarzaniem słuchowym, emocjami i zachowaniem, skupieniem uwagi, pamięcią, czytaniem i pisaniem:
Terapia psychomotoryczna odbywa się w małych grupach (do 5 osób) i jest prowadzona przez dwóch terapeutów jednocześnie. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 5 -7 lat (w uzasadnionych przypadkach do 11r.ż.) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu przez okres 3 – 4 miesięcy w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych. Na zajęcia przyjmowane są dzieci skierowane przez lekarza (neurologa).

•    Zajęcia grupowe dla nieśmiałych - Podczas zajęć dzieci uczą się jak rozpoznawać własne uczucia oraz  je wyrażać. Zajęcia przyczyniają się do zrozumienia przez dziecko, że wszystkie uczucia, które przeżywamy także smutek, lęk i złość są naturalne.  Zajęcia  rozwijają   umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie przyjaźni, współpraca z grupą, słuchanie innych, rozwiązywanie konfliktów, pomaganie innym w trudnych sytuacjach. 

•    Terapia metodą Knillów  - Są to zajęcia opierające się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, która stymuluje, skupia uwagę dziecka i tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.
Zapraszamy na terapię dzieci od 2-7 r. życia. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od zainteresowania.

•    Zajęcia ruchowe według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  - zajęcia rozwijają świadomość własnego ciała i usprawniają ruchowo, rozwijają świadomość przestrzeni i działania w niej. Kształtują swiadomość dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
Kluczowe cele metody oraz odbiorcy:
- Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
- Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe);
- Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
- Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
- Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka;
- Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły zajęć.

Jest to metoda opierająca się na ruchu.  Zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. Specjalnie zorganizowany scenariusz psychomotoryczny pozwala na różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się elementy ćwiczeń ruchowych i rytmicznych. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.

Terapia psychomotoryczna jest skierowana do dzieci, które mają problemy z:

 • dużą i małą motoryką (np. słaba koordynacja, dyspraksja);
 • mową (np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji);
 • koordynacją wzrokowo – ruchową;
 • wrażliwością czuciowo – dotykową;
 • centralnym przetwarzaniem słuchowym;
 • emocjami i zachowaniem;
 • skupieniem uwagi;
 • pamięcią;
 • czytaniem i pisaniem.

Terapia psychomotoryczna odbywa się w małych grupach (do 5 osób) i jest prowadzona przez dwóch terapeutów jednocześnie. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 5 -7 lat (w uzasadnionych przypadkach do 11r.ż.) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu przez okres 3 – 4 miesięcy w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych. Na zajęcia przyjmowane są dzieci skierowane przez lekarza (neurologa).

Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
- z opóźnionym rozwojem mowy,
- z dysleksją,
- z ADHD,
- z zaburzeniami koncentracji,
- z zaburzeniami uwagi słuchowej,
- z zaburzeniami percepcji słuchowej,
- z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
- z osobami z porażeniem mózgowym,
- z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
- z osobami z zespołem Downa, z autyzmem.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

Pośród innych metod popularnych w Polsce, które proponują standardowy program terapii wyróżnia ją stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
- jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
- odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
- w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na wywiadzie, obserwacji klinicznej, badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej (w tym teście dychotycznym) - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Postaram się wyjaśnić, co to jest integracja sensoryczna, jakim dzieciom jest ona potrzebna i na czym polegają zajęcia prowadzone tą metodą.
Rozwój wiedzy na temat integracji sensorycznej przypisuje się A. Jean Ayres. Przez całe swoje życie rozwijała i poszerzała wiedzę w tej dziedzinie. Prowadziła zajęcia z dziećmi i dorosłymi, obserwując ich zachowania. Opracowała szereg testów, poszerzyła metody obserwacji klinicznej i sposoby terapii.

Teoria - Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to terapia prowadzona indywidualnie / jedno dziecko jeden terapeuta / na specjalnie dostosowanej do tego sali terapeutycznej. Podczas terapii dziecka rodzice maja prawo być obserwatorami lub uczestnikami jeśli chce tego terapeuta i rodzic. Terapia prowadzona jest z użyciem specjalnych przyrządów i pomocy.

Terapia pedagogiczna (zwana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, a dawniej reedukacją) to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi specyficznymi osłabieniami rozwoju umiejętności wzrokowego lub słuchowego opracowywania materiału.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które mają:

 • zdiagnozowane ryzyko dysleksji,
 • problemy z głosowaniem i składaniem wyrazów z usłyszanych z głosek,
 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • osłabioną sprawność grafomotoryczną,
 • niechęć do nauki.


Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci. Ma ona za zadanie również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Podkategorie

Podkategorie