Zajęcia grupowe w ASQ

Rozpoczynamy cykl zajęć grupowych dla dzieci z autyzmem, dla dzieci z problemami funkcjonowania w grupie rówieśniczej a także dla dzieci z problemami w komunikacji.

Proponowane przez nas zajęcia to:
•    Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju w aspekcie społecznym, emocjonalnym, psychoruchowym, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji, kształtowanie własnej tożsamości (budowanie adekwatnej samooceny).
Ilość osób w grupie: 4-6 osób
Częstotliwość spotkań: 1 x w tygodniu
Cena: 45zł (za zajęcia płatne z góry za m-c)

•    Mowa i Zabawa – zajęcia mają na celu m. in. rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej, ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem
Ilość osób w grupie: 4-6 osób
Częstotliwość spotkań: 1 x w tygodniu
Cena: 45zł (za zajęcia płatne z góry za m-c)

•    Terapia psychomotoryczna - jest to metoda opierająca się na ruchu.  Zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. Specjalnie zorganizowany scenariusz psychomotoryczny pozwala na różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się elementy ćwiczeń ruchowych i rytmicznych. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.
Terapia psychomotoryczna jest skierowana do dzieci, które mają problemy z dużą i małą motoryką ( np. słaba koordynacja, dyspraksja), mową (np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji), koordynacją wzrokowo – ruchową, wrażliwością czuciowo – dotykową, centralnym przetwarzaniem słuchowym, emocjami i zachowaniem, skupieniem uwagi, pamięcią, czytaniem i pisaniem:
Terapia psychomotoryczna odbywa się w małych grupach (do 5 osób) i jest prowadzona przez dwóch terapeutów jednocześnie. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 5 -7 lat (w uzasadnionych przypadkach do 11r.ż.) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu przez okres 3 – 4 miesięcy w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych. Na zajęcia przyjmowane są dzieci skierowane przez lekarza (neurologa).

•    Zajęcia grupowe dla nieśmiałych - Podczas zajęć dzieci uczą się jak rozpoznawać własne uczucia oraz  je wyrażać. Zajęcia przyczyniają się do zrozumienia przez dziecko, że wszystkie uczucia, które przeżywamy także smutek, lęk i złość są naturalne.  Zajęcia  rozwijają   umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie przyjaźni, współpraca z grupą, słuchanie innych, rozwiązywanie konfliktów, pomaganie innym w trudnych sytuacjach. 

•    Terapia metodą Knillów  - Są to zajęcia opierające się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, która stymuluje, skupia uwagę dziecka i tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.
Zapraszamy na terapię dzieci od 2-7 r. życia. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od zainteresowania.

•    Zajęcia ruchowe według metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  - zajęcia rozwijają świadomość własnego ciała i usprawniają ruchowo, rozwijają świadomość przestrzeni i działania w niej. Kształtują swiadomość dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
Kluczowe cele metody oraz odbiorcy:
- Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
- Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe);
- Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
- Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
- Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka;
- Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły zajęć.