Proponujemy Państwu metodę opartą na ruchu rozwijającym Weroniki Sherborne, która ma zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i w terapii różnego rodzaju zaburzeń. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju (m.in. niepełnosprawność intelektualna, autyzm).
 
Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez aktywność ruchową:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
 • świadomości przestrzeni i działania w niej;
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Kluczowe cele metody oraz odbiorcy:

 • Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
 • Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe);
 • Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
 • Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka;
 • Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Ilość osób: 10 (max. 5-6 par) 
Grupy wiekowe dzieci: 2 – 4 lata, 5 – 6 lat     
Ćwiczenia wykonywane są zarówno indywidualnie, grupowo, jak i w parach (dziecko + dziecko, rodzic + dziecko).
Termin: sobota lub piątek, do uzgodnienia.
Cena zajęć: 45 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu:
533403400 lub 533455477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Pamiętaj! Ruch jest podstawą rozwoju Twojego dziecka.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ zaprasza na nowe zajęcia terapeutyczne metodą Knilla, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

Zapraszamy głównie dzieci:

 • z autyzmem
 • z problemami komunikacyjnymi
 • wycofane, pasywne, w celu ich aktywizacji
 • niepełnosprawne ruchowo
 • z opóźnieniem psychoruchowym, w celu stymulacji ich ogólnego rozwoju psychofizycznego

Wśród odbiorców metody nie ma ograniczeń intelektualnych, ani fizycznych!
Knill jest metodą wspomagającą ogólny rozwój także u dziecka bez poważniejszych deficytów.

Głównym założeniem terapii jest to, że „dziecko, nawet najbardziej pasywne, można zachęcić do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności”.

Główne cele metody:
- nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji
- aktywizowanie dziecka do podjęcia własnej aktywności
- kształtowanie świadomości i orientacji w schemacie ciała
- rozwijanie sprawności ruchowej
- kształtowanie poczucia rytmu, dzięki elementom muzykoterapii

Na czym polega metoda Knilla?
Są to zajęcia opierające się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, która stymuluje, skupia uwagę dziecka i tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.
Zapraszamy na terapię dzieci od 2-7 r. życia. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od zainteresowania.

Prowadzący: Magdalena Gójska – pedagog specjalny z doświadczeniem w terapii Knillów.
Termin: zapisy na zajęcia trwają.
Ilość osób: do 6 osób w grupie.
Cena zajęć grupowych: 45 zł
Zajęcia indywidualne: 70 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Cykl zajęć grupowych odbywających się raz w tygodniu, podczas których dzieci nabywają umiejętności społeczne, które pomagają w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i radzeniu sobie z problemami. W bezpieczny sposób i kontrolowany przez doświadczonych terapeutów dzieci uczą się sposobów odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania własnych, przeżywanych emocji oraz pohamowywania swoich spontanicznych reakcji. Wzmacniają swoją samoocenę poprzez pozytywne doświadczenia w grupie, które sprawią, że dzieci będę chciały je powtarzać spontanicznie w grupie rówieśniczej, poza grupą terapeutyczną.
Podczas zajęć realizujemy następujące cele terapeutyczne:
- poszerzanie wiedzy o umiejętnościach społecznych
- lepsze radzenie sobie w różnych, często trudnych dla dziecka sytuacjach (zawieranie znajomości z rówieśnikami, wyrażanie uczuć, odmawianie, czekanie na swoją kolej, właściwe reagowanie na zaczepki, panowanie nad złością, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, itd.)
- redukcja napięcia i lepsza samoocena w sytuacjach społecznych
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Zajęcia te są zajęciami grupowymi, liczą 5-6 osób, uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek i poziom funkcjonowania.
Zajęcia ukierunkowane są na rozwój umiejętności społecznych, która jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera oraz dla dzieci w normie rozwojowej z zaburzeniami zachowania.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wawrzynkowska – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Edyta Michałek – psycholog, pedagog.
Ilość osób w grupie: 4-6 osób
Częstotliwość spotkań: 2 x w miesiącu
Cena: 45zł (za zajęcia płatne z góry za m-c)
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci niemówiących, mających problemy z komunikacją, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi.

Cele i korzyści prowadzonych zajęć:

 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
 • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • Zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z alternatywnych form komunikacji (m.in. PCSy, MAKATON)

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy, logo rytmiki, elementy kinezjologii edukacyjnej, komunikacji alternatywnej AAC.
Zajęcia obejmują swym zakresem pojęcia z najbliższego otoczenia dziecka. Każde zajęcia obejmują jeden z wybranych obszarów: kolory, dom, dorośli, ja, pory roku, podwórko, owoce i warzywa, zwierzęta domowe i egzotyczne.

Prowadzący: mgr Katarzyna Wawrzynkowska – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Termin: trwają zapisy na zajęcia, planowany dzień zajęć – sobota.
Ilość osób: grupa do 6 osób 8
Cena zajęć: 45 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu:
533403400 lub 533455477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.