Terapia psychomotoryczna

Jest to metoda opierająca się na ruchu.  Zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. Specjalnie zorganizowany scenariusz psychomotoryczny pozwala na różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów, co pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się elementy ćwiczeń ruchowych i rytmicznych. Celem i efektem terapii psychomotorycznej jest konstrukcja lub aktywizacja sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne.

Terapia psychomotoryczna jest skierowana do dzieci, które mają problemy z:

  • dużą i małą motoryką (np. słaba koordynacja, dyspraksja);
  • mową (np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji);
  • koordynacją wzrokowo – ruchową;
  • wrażliwością czuciowo – dotykową;
  • centralnym przetwarzaniem słuchowym;
  • emocjami i zachowaniem;
  • skupieniem uwagi;
  • pamięcią;
  • czytaniem i pisaniem.

Terapia psychomotoryczna odbywa się w małych grupach (do 5 osób) i jest prowadzona przez dwóch terapeutów jednocześnie. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 5 -7 lat (w uzasadnionych przypadkach do 11r.ż.) Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu przez okres 3 – 4 miesięcy w sali dostosowanej do ćwiczeń gimnastycznych. Na zajęcia przyjmowane są dzieci skierowane przez lekarza (neurologa).