Terapia Pedagogiczna

Drukuj

Terapia pedagogiczna (zwana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, a dawniej reedukacją) to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi specyficznymi osłabieniami rozwoju umiejętności wzrokowego lub słuchowego opracowywania materiału.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które mają:


Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci. Ma ona za zadanie również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Tags: , , ,