Terapia metodą Knillów

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ zaprasza na nowe zajęcia terapeutyczne metodą Knilla, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

Zapraszamy głównie dzieci:

  • z autyzmem
  • z problemami komunikacyjnymi
  • wycofane, pasywne, w celu ich aktywizacji
  • niepełnosprawne ruchowo
  • z opóźnieniem psychoruchowym, w celu stymulacji ich ogólnego rozwoju psychofizycznego

Wśród odbiorców metody nie ma ograniczeń intelektualnych, ani fizycznych!
Knill jest metodą wspomagającą ogólny rozwój także u dziecka bez poważniejszych deficytów.

Głównym założeniem terapii jest to, że „dziecko, nawet najbardziej pasywne, można zachęcić do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności”.

Główne cele metody:
- nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji
- aktywizowanie dziecka do podjęcia własnej aktywności
- kształtowanie świadomości i orientacji w schemacie ciała
- rozwijanie sprawności ruchowej
- kształtowanie poczucia rytmu, dzięki elementom muzykoterapii

Na czym polega metoda Knilla?
Są to zajęcia opierające się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone ze specjalnie skomponowaną muzyką, która stymuluje, skupia uwagę dziecka i tworzy poczucie przewidywalności sytuacji.
Zapraszamy na terapię dzieci od 2-7 r. życia. Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub grupowo, w zależności od zainteresowania.

Prowadzący: Magdalena Gójska – pedagog specjalny z doświadczeniem w terapii Knillów.
Termin: zapisy na zajęcia trwają.
Ilość osób: do 6 osób w grupie.
Cena zajęć grupowych: 45 zł
Zajęcia indywidualne: 70 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.