Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zajęcia domowe

Oferujemy Państwu terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Są to zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które z różnych ważnych powodów nie mogą stale lub czasowo uczestniczyć w zajęciach na terenie Poradni.
Oferujemy specjalistyczną terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacje ruchową.
Rodzaj zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Poradni.
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystać mogą od urodzenia aż do rozpoczęcia nauki szkolnej.

KRYTERIA przyznawania zajęć terapeutycznych z zakresu WWRDz w warunkach domowych

ZASADY OGÓLNE WWRDz prowadzonego w warunkach domowych