Oferta

Informujemy, że Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań oraz diagnoz psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wystawiane przez naszą poradnię posiadają moc prawną tak jak opinie wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Wpis poradni do rejestru przez Starostę Wołomińskiego uzyskał nr: 1-/NPPP/2012.


Istniejemy w wykazie Systemu Informacji Oświatowej na stronie: http://www.cie.men.gov.pl


Poniżej przedstawiamy ogólną ofertę Poradni. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poszczególnymi zajęciami prosimy o kontakt telefoniczny lub wizytę w recepcji Poradni w wyznaczonych terminach.


Oferta:

I. Pomoc specjalistyczna

Psychologiczna
Pedagogiczna
(czytaj więcej)
Logopeda


II. Terapia Integracji Sensorycznej (czytaj więcej)

 • Diagnoza
 • Terapia

III. Trening uwagi słuchowej Johansen IAS (czytaj więcej)

 • diagnoza
 • terapia

IV. Rehabilitacja - diagnoza i terapia dla niemowląt, dzieci i młodzieży

 • ocena rozwoju i terapia niemowląt wg koncepcji NDT Bobath oraz diagnostyka Prechtl’a
 • rehabilitacja w zespołach genetycznych np. zesuł Down’a, Willi Prader’a, i innych
 • terapia w zaburzeniach neurologicznych i ortopedycznych np. artrogrypoza, kręcz szyi, przepukliny oponowo rdzeniowe MPDz, stany pooperacyjne pourazowe,
 • terapia w zaburzeniach postawy indywidualna i grupowa – Korektywa (płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, skrzywienia kręgosłupa, asymetrie w ustawieniu miednicy łopatek głowy, itp.)
 • pomiar i wykonanie ortez i protez Ortopro
 • porady w doborze sprzętu ortopedycznego wózki, pionizatory i innych

V. Muzykoterapia


VI. Terapia ręki


VII. LEKARZ


VIII. Warsztaty i szkolenia dla rodziców

 • Cykl warsztatów umiejętności wychowawczych z psychologiem „Dobry Rodzic”, prowadzi Magdalena Klimkiewicz
 • Cykl warsztatów z dietetykiem „Właściwa dieta to podstawa prawidłowego rozwoju dzieci”, prowadzi Gabriela Parkasiewicz (czytaj więcej)
 • Cykl warsztatów z logopedą „ABC mowy dziecka”, prowadzi Magdalena Lewińska – Ochal

IX. Turnusy terapeutyczne w FERIE ZIMOWE, WAKACJE

 • Zimowy stacjonarny turnus terapeutyczno rekreacyjny termin - pierwszy lub drugi tydzień ferii. Ilość miejsc ograniczona
 • Stacjonarny turnus terapeutyczny w wakacje
 • Letnie kolonie terapeutyczne

X. Treningi psychologiczne

dla uczniów z gimnazjum i liceum (szybkie zapamiętywanie, uczenie się, asertywność, radzenie sobie ze stresem, prowadzący Jakub Kuchnio


XI. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


XII. Hipoterapia