Zajęcia grupowe „Mowa i zabawa”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci niemówiących, mających problemy z komunikacją, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi.

Cele i korzyści prowadzonych zajęć:

  • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka.
  • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
  • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
  • Zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
  • Wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z alternatywnych form komunikacji (m.in. PCSy, MAKATON)

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy, logo rytmiki, elementy kinezjologii edukacyjnej, komunikacji alternatywnej AAC.
Zajęcia obejmują swym zakresem pojęcia z najbliższego otoczenia dziecka. Każde zajęcia obejmują jeden z wybranych obszarów: kolory, dom, dorośli, ja, pory roku, podwórko, owoce i warzywa, zwierzęta domowe i egzotyczne.

Prowadzący: mgr Katarzyna Wawrzynkowska – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Termin: trwają zapisy na zajęcia, planowany dzień zajęć – sobota.
Ilość osób: grupa do 6 osób 8
Cena zajęć: 45 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu:
533403400 lub 533455477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.