Zajęcia ruchowe według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Proponujemy Państwu metodę opartą na ruchu rozwijającym Weroniki Sherborne, która ma zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i w terapii różnego rodzaju zaburzeń. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju (m.in. niepełnosprawność intelektualna, autyzm).
 
Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez aktywność ruchową:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;
  • świadomości przestrzeni i działania w niej;
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Kluczowe cele metody oraz odbiorcy:

  • Rozwija sferę emocjonalną i społeczną u dzieci zdrowych, z problemami emocjonalnymi, stwarzając poczucie bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
  • Stymuluje ogólny rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie psychoruchowe);
  • Wspomaga proces integracji dziecka w grupie, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
  • Stwarza dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
  • Zajęcia ruchowe usprawniają w dużej mierze motorykę dużą i sprawność ruchową dziecka;
  • Kształtują świadomość ciała, świadomość przestrzeni oraz orientację kierunkową.

Ilość osób: 10 (max. 5-6 par) 
Grupy wiekowe dzieci: 2 – 4 lata, 5 – 6 lat     
Ćwiczenia wykonywane są zarówno indywidualnie, grupowo, jak i w parach (dziecko + dziecko, rodzic + dziecko).
Termin: sobota lub piątek, do uzgodnienia.
Cena zajęć: 45 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu:
533403400 lub 533455477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.

Pamiętaj! Ruch jest podstawą rozwoju Twojego dziecka.