Magdalena Lewińska - Ochal

Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat. Joseph Conrad

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na kierunku logopedia. Prowadziłam zajęcia logopedyczne między innymi w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie oraz Gimnazjum Niepublicznym przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie. Zajmowałam się tam terapią logopedyczną młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dzieci z autyzmem, zespołem Downa, uszkodzeniami OUN, oraz terapią dyslalii. W gabinecie ASQ rehabilitacja pracuję od maja 2009 roku.

Oprócz korygowania wad wymowy tj. reranie czy seplenienie, prowadzę także terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi schorzeniami. Pracuje również z dziećmi, które posługują się alternatywnymi metodami komunikacji tj. piktogramy. Prywatnie jestem mamą 3 - letniego Olka oraz ciocią 13 – letniego Mateusza cierpiącego na autyzm. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam podczas kursów i szkoleń : „ Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” – kurs „ Makaton –Program Rozwoju Komunikacji” – szkolenie podstawowe ( znaki manualne i symbole) „ TEACCH- podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera”- szkolenie „ Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych” – szkolenie „ Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci” – szkolenie „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” - kurs III stopniowy terapii behawioralnej „ Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera”- szkolenie „Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole- droga do samodzielności” – konferencja