Magdalena Gójska – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Jestem pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem), terapeutą pedagogicznym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także terapeutą dzieci z autyzmem. Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na specjalności „pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie” oraz studia z „terapii pedagogicznej” na tej samej uczelni. Dodatkowo poszerzyłam swoją wiedzę na podyplomowych studiach z zakresu „wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin”.  Pracowałam w dwóch ośrodkach jako terapeuta dziecięcy, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z autyzmem. Specjalizuję się głównie w terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. Pracuję też, jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie prowadzę zajęcia edukacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. W Poradni zajmuję się m.in. terapią metodą Knillów, prowadzę zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.
Stale dokształcam się i poszerzam swoją wiedzę na dodatkowych kursach i szkoleniach:

  • „AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”
  • „Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapii dla dzieci z autyzmem”
  • „Zasady terapii behawioralnej w uczeniu dzieci z problemami rozwojowymi”
  • kurs wprowadzający – „Metoda VIT (Wideotrening komunikacji)”
  • kurs „Integracji Sensorycznej” I stopień
  • szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”