Katarzyna Wawrzynkowska

Pierwszą fundamentalną zasadą jest pomaganie życiu. M. Montessori

Pochodzę z Olsztyna. Prywatnie jestem mamą dwójki dynamicznie rozwijających się dzieci. Zawodowo spełniam się, jako pedagog specjalny, logopeda a także terapeuta Integracji Sensorycznej. W 2011 roku ukończyłam Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez dziewięć lat będąc studentką a później pracownikiem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie pracowałam z dziećmi z autyzmem, prowadziłam zajęcia indywidualne a także byłam wychowawczynią grupy dzieci z autyzmem. Byłam również członkiem punktu konsultacyjnego, wydającego opinie o całościowych zaburzeniach funkcjonowania. Prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. Moje zainteresowania skupiają się głównie wokół dzieci z zaburzeniami komunikacji. Obecnie poszerzam również swoją wiedzę o alternatywne sposoby nauczania a także diagnozę neurologopedyczną najmłodszych dzieci. W pracy kieruję się indywidualnymi możliwościami i potrzebami dziecka.

Kursy i szkolenia:
•    EBTA Congress 2014 - Warsztaty SOFFI - Wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia
•    Trudne zachowania – jak sobie z nimi radzić wg Carol Sutton
•    Staż logopedyczny w Fundacji SYNAPSIS
•    Kurs wprowadzający do metody ,,Videotreningu Komunikacji’’
•    warsztaty ,,Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w  komunikacji językowej’’ cz. I
•    Szkolenie ,,Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem’’ prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Trening Umiejętności Społecznych’’ prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.’’ Część II prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem’’ Część I prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Warsztaty ,,Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi’’
•    Wybrane elementy wspomagających sposobów porozumiewania się AAC
•    Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu PEP-R
•    3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem (Gdańsk, SPOA)