Aleksandra Justa

Nazywam się Aleksandra Justa, jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej. Moja przygoda z dziećmi rozpoczęła się wraz z początkiem nauki w Kolegium Edukacji Specjalnej, w którym otrzymałam stopień naukowy licencjata w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogiki terapeutycznej, dalszą naukę kontynuowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w zakresie tych samych specjalizacji.
Podczas zdobywania teoretycznej wiedzy na studiach jednocześnie miałam możliwość pracy z dziećmi w warszawskim ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej. Praca z dziećmi wymaga stałego poszukiwania sposobów docierania do wnętrza dziecka, by aktywnie uczyło się nowych umiejętności, dlatego też swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestniczenie w kursach specjalistycznych takich jak:

  • Szkolenie - „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”,
  • Szkolenie - „Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
  • Szkolenie – „Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie szkolnej”,
  • Kurs doskonalący nt. „Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej”,
  • Kurs doskonalący w zakresie budowania dobrej relacji między dorosłym a dzieckiem wg A.Faber, E.Mazlish,
  • Kurs doskonalący w zakresie pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
  • Kurs dla wychowawców kolonijnych.

Metoda Integracji Sensorycznej stała się dla mnie skutecznym sposobem pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie zdobywania umiejętności zarówno tych podstawowych jak i edukacyjnych.
Ważna jest dla mnie praca w zespole osób szanujących swoje umiejętności i sposób myślenia, dzięki odpowiedniej atmosferze potrafimy zmierzyć się z każdą trudnością, a każde dziecko jest dla nas wyzwaniem.