Agnieszka Smyczyńska

Faktem istotnym dla wszystkich — często zupełnie nieuświadomionym — jest to, że człowiek istnieje tak naprawdę dzięki mowie. To zdolność mówienia i zdolność do miłości są jedynymi i niepowtarzalnymi wykładnikami jego fenomenu. Janusz Leon Wiśniewski

NEUROLOGOPEDA
LOGOPEDA
WCZESNEJ INTERWENCJI LOGOPEDYCZNEJ
TŁUMACZ I WYKŁADOWCA JĘZYKA MIGOWEGO

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie specjalizowałam się m.in. w surdologopedii. Ukończyłam także podyplomowe studia w zakresie neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.
Praktykę logopedyczną zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie, w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim „Jarzębinka” oraz w Warsztacie Terapii  Zajęciowej „Modrzew” przy Lidze Kobiet Polskich w Bydgoszczy. W ramach wolontariatu zajmowałam się dziećmi z ADHD, Autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zespołem Williamsa oraz z różnymi ubytkami słuchu.
Doświadczenie w zawodzie zdobywałam w Szkole Podstawowej z dziećmi w normie intelektualnej klas 0-3 oraz nadal zdobywam w Poradni ASQ gdzie prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, a także w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.
Moim celem jest niesienie pomocy dzieciom, ale również młodzieży i osobom dorosłym w walce z problemami w dźwiękowym porozumiewaniu się. Posługiwanie się mową i językiem jest istotnym elementem codziennego funkcjonowania człowieka, dlatego też najdrobniejsze zaburzenia tego procesu, nie pozostają bez echa. Moje wykształcenie  w zakresie logopedii, neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej, doświadczenie i zaangażowanie wraz z dużą motywacją pacjenta do terapii logopedycznej, sprawią, że poradzimy sobie nawet z najtrudniejszym zaburzeniem.

Moją pasją jest także język migowy. Ukończyłam wszystkie możliwe etapy kursów tego języka skutkiem czego osiągnęłam tytuł TŁUMACZA I WYKŁADOWCY JĘZYKA MIGOWEGO.