Faktem istotnym dla wszystkich — często zupełnie nieuświadomionym — jest to, że człowiek istnieje tak naprawdę dzięki mowie. To zdolność mówienia i zdolność do miłości są jedynymi i niepowtarzalnymi wykładnikami jego fenomenu. Janusz Leon Wiśniewski

NEUROLOGOPEDA
LOGOPEDA
WCZESNEJ INTERWENCJI LOGOPEDYCZNEJ
TŁUMACZ I WYKŁADOWCA JĘZYKA MIGOWEGO

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie specjalizowałam się m.in. w surdologopedii. Ukończyłam także podyplomowe studia w zakresie neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.
Praktykę logopedyczną zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie, w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim „Jarzębinka” oraz w Warsztacie Terapii  Zajęciowej „Modrzew” przy Lidze Kobiet Polskich w Bydgoszczy. W ramach wolontariatu zajmowałam się dziećmi z ADHD, Autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zespołem Williamsa oraz z różnymi ubytkami słuchu.
Doświadczenie w zawodzie zdobywałam w Szkole Podstawowej z dziećmi w normie intelektualnej klas 0-3 oraz nadal zdobywam w Poradni ASQ gdzie prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, a także w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.
Moim celem jest niesienie pomocy dzieciom, ale również młodzieży i osobom dorosłym w walce z problemami w dźwiękowym porozumiewaniu się. Posługiwanie się mową i językiem jest istotnym elementem codziennego funkcjonowania człowieka, dlatego też najdrobniejsze zaburzenia tego procesu, nie pozostają bez echa. Moje wykształcenie  w zakresie logopedii, neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej, doświadczenie i zaangażowanie wraz z dużą motywacją pacjenta do terapii logopedycznej, sprawią, że poradzimy sobie nawet z najtrudniejszym zaburzeniem.

Moją pasją jest także język migowy. Ukończyłam wszystkie możliwe etapy kursów tego języka skutkiem czego osiągnęłam tytuł TŁUMACZA I WYKŁADOWCY JĘZYKA MIGOWEGO.

Nazywam się Aleksandra Justa, jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej. Moja przygoda z dziećmi rozpoczęła się wraz z początkiem nauki w Kolegium Edukacji Specjalnej, w którym otrzymałam stopień naukowy licencjata w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogiki terapeutycznej, dalszą naukę kontynuowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w zakresie tych samych specjalizacji.
Podczas zdobywania teoretycznej wiedzy na studiach jednocześnie miałam możliwość pracy z dziećmi w warszawskim ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej. Praca z dziećmi wymaga stałego poszukiwania sposobów docierania do wnętrza dziecka, by aktywnie uczyło się nowych umiejętności, dlatego też swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestniczenie w kursach specjalistycznych takich jak:

 • Szkolenie - „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”,
 • Szkolenie - „Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
 • Szkolenie – „Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie szkolnej”,
 • Kurs doskonalący nt. „Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji sensorycznej”,
 • Kurs doskonalący w zakresie budowania dobrej relacji między dorosłym a dzieckiem wg A.Faber, E.Mazlish,
 • Kurs doskonalący w zakresie pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
 • Kurs dla wychowawców kolonijnych.

Metoda Integracji Sensorycznej stała się dla mnie skutecznym sposobem pracy z dziećmi przejawiającymi trudności w zakresie zdobywania umiejętności zarówno tych podstawowych jak i edukacyjnych.
Ważna jest dla mnie praca w zespole osób szanujących swoje umiejętności i sposób myślenia, dzięki odpowiedniej atmosferze potrafimy zmierzyć się z każdą trudnością, a każde dziecko jest dla nas wyzwaniem.

Jestem magistrem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od 2006 roku pracuję na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych nr. 95 w Warszawie.

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem.

Od 2008 roku dysponuję kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (SI).

 Ukończyłem także szkolenia dodatkowe:

 • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
 • Dzieci z zespołem Aspergera – jak je rozumieć, jak im pomóc
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON

Od 3 lat prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej w charakterze terapeuty w Centrum Wspierania Rozwoju ELPIS w Warszawie.

Od 2 lat współpracuję z jednostką realizującą projekt „Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock”.

Wspomaganie rozwoju dziecka może być wspaniałą wędrówką, podczas której stale trzeba podążać za dzieckiem, dostosowywać się do aktualnych potrzeb i możliwości. W czasie tej wędrówki można się dowiedzieć o sobie wielu prawd.

Ukończyłam studia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej, jako pedagog specjalny. Ukończyłam kurs Integracji Sensorycznej i behawioralnych metod pracy z dzieckiem.

Nie umiem nie
kupować książek

Mam duże poczucie humoru, dystans do siebie i do tego, co robię. Jestem osoba ambitną, pracowitą i kompetentną.

Lubię wyzwania a praca z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem! Podjęłam je by dać im środowisko pełne życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Uważam, że każde dziecko jest w stanie osiągnąć sukces. Jest to tylko kwestia czasu, ponieważ każdy mały człowiek posiada swoje indywidualne tempo rozwoju i tempo pracy. W ASQ rehabilitacja prowadzę zajęcia SI. Doświadczenie zebrałam pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno wychowawczym TPD „Helenów”, przychodni wspomagania rozwoju dziecka „Elpis”. Pracowałam z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zaburzeniami genetycznymi (kruchy chromosom X), zespołem Aspergera, ADHD, autyzmem, dziećmi niedosłyszącymi i z zaburzeniami zachowania. Od 2008 roku pracuję jako pedagog wspomagający w klasie integracyjnej.

Moim nieziszczonym marzeniem była praca w zespole z ludźmi, których cenie, którzy mnie napędzają do działania. Moje marzenie się spełniło. Pracuję w zespole „szalonych” młodych ludzi szanujących siebie i to, co robimy. Lubię spotkania towarzyskie w gronie przyjaciół i rodziny a także podróże.

Absolwentka Wydziału Psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej.
Doświadczenie swoje zdobywałam na dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na Wyjazdach Terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz w Przedszkolach, w których przez 9 lat zdobywałam wiedzę na temat dziecięcego świata początkowo, jako nauczyciel – wychowawca grupy, a potem jako psycholog.
Obecnie jestem psychologiem szkolnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
Aktywna praktyka psychologa dziecięcego skłania mnie do stałego doskonalenia warsztatu zawodowego.
Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu diagnozy psychologicznej, odbyłam także szereg szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki m.in. przeciwdziałania i radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży, problematyki nadpobudliwości, zaburzeń emocji i zachowania, dojrzałości szkolnej, rozwijania twórczego potencjału dziecka i wiele innych.
Zapraszam dzieci, które potrzebują wsparcia oraz  rodziców, którym trudno jest  zrozumieć zachowania dzieci. Możemy porozmawiać i  znaleźć wspólnie najlepszy z możliwych sposób pomocy.
Oferuję:

 • Badanie gotowości szkolnej (dojrzałości szkolnej) pięcio- i sześciolatka
 • Sprawdzenie poziomu rozwoju psychicznego (sfera emocjonalna, społeczna, poznawcza) dziecka w wieku 3-7 lat
 • Konsultacje psychologiczne z zakresu: zaburzeń w rozwoju społecznym, kłopotów z koncentracją uwagi, niepokojących zachowań u dziecka.
 • Konsultacje psychologiczne z zakresu trudności wychowawczych (ataki histerii, niekontrolowana złość i agresja).
 • Wydawanie opinii i zaświadczeń psychologicznych

 

Jestem psychologiem, ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
W ASQ pracuję, jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz prowadzę grupy psychologiczne (muzyczno-ruchowe) wspierające rozwój społeczny dzieci.
Od ponad 10 lat zajmuję się również hipoterapią w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Jestem certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej. Odbyłam II - stopniowe szkolenie w zakresie muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii (SNPTP). Brałam udział w licznych kursach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej m.in.:

 

 • III - stopniowy kurs terapii behawioralnej – „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”,
 • „Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi”,
 • „Rozwijanie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”,
 • „Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi”.

 


Mam doświadczenie w pracy z pacjentem niepełnosprawnym ruchowo a także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami całościowymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, chorobami genetycznymi (zespół Downa, Wiliamsa), Autyzmem, zespołem Aspergera, dziećmi niemówiącymi i mającymi problemy z komunikacją.
Niezależnie od metody, jaką prowadzę terapię staram się, aby jak najlepiej wykorzystywać moją wiedzę, patrzeć na potrzeby dzieci całościowo tak by wspierać ich rozwój i pomagać im w codziennym funkcjonowaniu.

Jestem mgr Fizjoterapii, AWF Warszawa oraz instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalnością aerobik i Nordic Walking.

Od zawsze bardzo bliski był mi sport, dlatego inspiracje do swojej pracy czerpię z radości i energii jaką daje ruch. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na kursach:
 • Medycyna i Rehabilitacja Sportowa;
 • PNF Podstawowy;
 • Kinesiotaping;
 • Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana, 3 etapy.
W ASQ Rehabilitacja pracuję od 2009 roku. Prowadzę gimnastykę dla Pań po porodzie. Zajęcia ukierunkowane są na problemy takie jak bóle kręgosłupa, profilaktyka nietrzymania moczu, zaburzona laktacja. Spotkania odbywają się w grupie lub indywidualnie. Raz w tygodniu spotykam się z osobami starszymi. Ćwiczymy, by wzmocnić mięśnie odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa, rozluźnić struktury ograniczające ruchomość w stawach, zapobiegać upadkom i ich skutkom, zapomnieć o codziennych sprawach i zrelaksować się. Wszystkie zajęcia grupowe prowadzone są przy muzyce. Prowadzę także terapię indywidualną dla osób cierpiących z powodu schorzeń i urazów narządu ruchu.
Problemy, nad którymi pracuje razem ze swoimi pacjentami to m.in.:
 • wady postawy (skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie, koślawe kolana, odstające łopatki);
 • schorzenia wieku rozwojowego ( choroba Scheuermanna, choroba Osgood-Schlattera);
 • bóle kręgosłupa różnego pochodzenia;obrzęki po mastektomii;
 • osłabienie mięśni spowodowane unieruchomieniem.

Prowadzę także zajęcia przygotowujące do podjęcia określonego wysiłku fizycznego, np. wyjazd na narty itp. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje profilaktyka i leczenie urazów sportowych. Wiele osób kocha sport i podejmuje większe lub mniejsze wysiłki fizyczne. Kontuzje zdarzają się każdemu. Problemy, z którymi możesz się do mnie zgłosić to:

 • niestabilność stawów kolanowych;
 • uszkodzenie/rekonstrukcja ACL;<
 • bóle ścięgna Achillesa;
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego;
 • skręcenia stawu skokowego;
 • „trzaskające” biodro;
 • niestabilność stawów barkowych;
 • urazy palców, stawów rąk;
 • wszelkie problemy, które ograniczają Twoją aktywność.

Ruch jest przejawem życia, jest najlepszym lekarstwem, którego nic nie zastąpi. Zawsze gorąco zachęcam każdego do podejmowania aktywności fizycznej. Motywacji do pracy szukam u swoich pacjentów.

Jestem mgr fizjoterapii. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po studiach wiedzę i warsztat do pracy zdobywam na kursach m.in:

 • terapia manualna wg. koncepcji B. Mulligana
 • metoda PNF (prioprioceptywnego nerwowo - mięśniowego torowania) stopień podstawowy, rozwijający, w skoliozach, w pediatrii
 • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – AAC.

Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska m.in:

 • - Rehabilitacja po operacjach stawu ramiennego, Fizjoterapia po urazowa i pooperacyjna stawu skokowego i ścięgna Achillesa
 • - Badanie i planowanie terapii u dzieci z uszkodzeniem OUN w koncepcji NDT Bobath
 • - Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii po udarze mózgu

Biorę też udział w konferencjach naukowych:

 • - Sympozjum: Analiza Ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych
 • - Międzynarodowa Konferencja: Fizjoterapia - jeszcze sztuka czy już nauka
 • - Międzynarodowa Konferencja: Rehabilitacja XXI wieku

Odbyłam staż naukowy (analiza chodu) w IPCZD w Warszawie pod opieką prof Małgorzaty Syczewskiej.
Pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie.

Od 2005 roku pracuję w szpitalu w Wołominie w Pracowni Fizjoterapii a od 2012 roku pracuję również w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej ASQ oraz w Gabinecie ASQ w Wołominie.

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie wielu lat nauki miałem okazję zaznajomić się z wieloma prawidłowościami dotyczącymi ludzkiej psychiki oraz poznać właściwości takich procesów poznawczych, jak zapamiętywanie, uwaga, czy koncentracja. W szczególności moje zainteresowanie wzbudzają techniki przyspieszające proces uczenia się (mnemoniczne, głównie oparte na wyobraźni oraz skojarzeniach) czy też ruchowe i mentalne sposoby poprawy koncentracji. To właśnie na bazie rozwoju tych szczególnych umiejętności możliwe staje się zoptymalizowanie swoich wyników szkolnych i zawodowych. W połączeniu z optymalną organizacją czasu (zarówno tego wolnego, jak i pracy) sukcesy stają się bliskie i niezwykle realne.

Swoje umiejętności psychologiczne doskonalę na podyplomowym kursie Psychologii Sportu organizowanym na warszawskim AWF-ie. Zgłębianie natury sportu i ruchu oraz rządzących nimi praw, umożliwia mi dogłębniejsze poznanie takich właściwości ludzkiej psychiki, jak odporność psychiczna, motywacja do działania, szybkość reakcji, koordynacja psychoruchowa, koncentracja, uwaga oraz umiejętność samodoskonalenia.

Interesują mnie także techniki relaksacyjne polegające na nauce prawidłowego oddychania (uspokajającego, czy też energetyzującego), treningu relaksacji, czy też wizualizacjach.

Jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(oligofrenopedagogika- rewalidacja osób upośledzonych umysłowo) i podyplomowe na
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Wczesne
Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi Oraz
Wspieranie Ich Rodzin; Terapia Pedagogiczna).
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując m.in.: w ośrodku dla dzieci z autyzmem i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi, jako pedagog specjalny.
Aby do każdego dziecka móc podejść indywidualnie staram się poznawać różne metody i techniki pracy. Swoją wiedzę poszerzam, więc biorąc udział w szkoleniach, m. in.:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Poziom I i II
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
 • Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego w odniesieniu do diagnozy według Profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi do 12 roku życia z wykorzystaniem programu komputerowego EDU-1-MULTIMEDIA
 • kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
 • Praca z ciałem i oddechem. Programy Aktywności
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Diagnoza i projektowanie terapii ucznia z dysleksją rozwojową


W Poradni ASQ prowadzę indywidualne zajęcia pedagogiczne, stymulujące rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi i komunikacji (3-7 lat) oraz indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W wolnym czasie chodzę do teatru lub zwiedzam odkryte i nieodkryte zakątki Polski.

Jestem mgr Fizjoterapii (AWF Warszawa). W swej pracy wykorzystuję metody neurofizjologicznej i nowoczesnej Fizjoterapii.
Wiedzę i umiejętności doskonaliłam przez kursy:

 • PNF podstawowy, PNF rozwijający, PNF w pediatrii
 • NDT Bobath basic, NDT Bobath baby
 • Integracja Sensoryczna 1 i 2 stopień
 • Metoda Prehtla
 • Łańcuchy mięśniowe GDS
 • Kinesiotaping
 • Masaż Shantali
 • Stosowana analiza zachowania- 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej
 • TEACH

Przez 10 lat pracowałam w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów” w Warszawie, mając pod swoją opieką niemowlęta oraz dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, oraz młodzież z zaburzeniami neurologicznymi i towarzyszącymi im zmianami ortopedycznymi. Prócz rehabilitacji, ważne dla mnie jest uaktywnianie swoich pacjentów tak, aby ruch był źródłem radości i środkiem do realizowania siebie, każdego dnia. Prowadzę warsztaty w Szkole Rodzenia ( aktualnie Małgorzaty Olszewskiej ), z zakresu „Prawidłowej pielęgnacji i rozwoju Niemowląt” oraz z Masażu Shantali.
Człowiek jest bardzo złożony od samego początku. Problemy nie mają jednej warstwy. Maluchy zmieniają nasze życie i nas. Żeby zrozumieć je, musimy nauczyć się: zatrzymać, czekać, patrzeć, słuchać i być. Co by nie mówić, dzieci mają do powiedzenia więcej niż: jeść, pić i spać.  Dla mnie Rehabilitacja to Wielka Sztuka.
Z takiej wiedzy stworzyliśmy ASQ. Poza tym pewne jest, że razem więcej wiemy, niż każdy z osobna. W ASQ myślimy i pracujemy nad problemami pacjentów w zespole terapeutów otwartych na ludzi. Różnimy się i uzupełniamy, nie tylko specjalnościami zawodowymi, także prywatnie - to inspiruje. Kształtuje sposób poznawaniu każdego Dziecka i jego rodziny.
Jest tyle miejsc do zobaczenia i nowych rzeczy do zrobienia, że nie mam czasu na nudę! Z ASQ tym bardziej;)

Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Od 2009 roku pracuję w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej TPD " Helenów" na stanowisku fizjoterapeuty. Moimi pacjentami są dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i towarzyszącymi im zmianami ortopedycznymi. Prowadzę również zajęcia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. W mojej pracy łączę elementy różnych metod terapeutycznych, biorąc po uwagę indywidualne potrzeby każdego pacjenta. Jestem także instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Pracuję jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Hipoterapia", gdzie pod opieką mam dzieci z problemami neurologicznymi, wadami genetycznymi oraz różnymi zaburzeniami sensorycznymi.
Ukończyłam takie kursy jak:

 • NDT Bobath Basic,
 • PNF Basic,
 • I i II stopnia terapii Integracji Sensorycznej - Terapeuta SI,
 • Kinesiology Taping,
 • podstawy Thera Band Academy R - Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-BandR,
 • ortopedycznej Terapii Manualnej wg Kaltenborna ( UEX i OEX ),
 • instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia,
 • szkolenie "Podstawy diagnozy i terapii zespołu Aspergera",
 • szkolenie "Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - trudne zachowania".

Pierwszą fundamentalną zasadą jest pomaganie życiu. M. Montessori

Pochodzę z Olsztyna. Prywatnie jestem mamą dwójki dynamicznie rozwijających się dzieci. Zawodowo spełniam się, jako pedagog specjalny, logopeda a także terapeuta Integracji Sensorycznej. W 2011 roku ukończyłam Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Przez dziewięć lat będąc studentką a później pracownikiem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie pracowałam z dziećmi z autyzmem, prowadziłam zajęcia indywidualne a także byłam wychowawczynią grupy dzieci z autyzmem. Byłam również członkiem punktu konsultacyjnego, wydającego opinie o całościowych zaburzeniach funkcjonowania. Prowadziłam Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. Moje zainteresowania skupiają się głównie wokół dzieci z zaburzeniami komunikacji. Obecnie poszerzam również swoją wiedzę o alternatywne sposoby nauczania a także diagnozę neurologopedyczną najmłodszych dzieci. W pracy kieruję się indywidualnymi możliwościami i potrzebami dziecka.

Kursy i szkolenia:
•    EBTA Congress 2014 - Warsztaty SOFFI - Wspomaganie karmienia doustnego niemowląt z zaburzeniami żywienia
•    Trudne zachowania – jak sobie z nimi radzić wg Carol Sutton
•    Staż logopedyczny w Fundacji SYNAPSIS
•    Kurs wprowadzający do metody ,,Videotreningu Komunikacji’’
•    warsztaty ,,Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w  komunikacji językowej’’ cz. I
•    Szkolenie ,,Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem’’ prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Trening Umiejętności Społecznych’’ prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.’’ Część II prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Szkolenie ,,Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem’’ Część I prowadzonych przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS
•    Warsztaty ,,Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi’’
•    Wybrane elementy wspomagających sposobów porozumiewania się AAC
•    Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu PEP-R
•    3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem (Gdańsk, SPOA)

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studia podyplomowe o kierunku Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyłam również 2 letni staż w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące w szczególności diagnozy i wspierania rozwoju dziecka, m.in.:

 • Szkolenie podstawowe z zakresu Rozwoju Komunikacji (AAC) – MAKATON
 • Metody terapii indywidualnej dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym – diagnoza i pomoc
 • Praca z oddechem i ciałem
 • Programy aktywności M .i Ch. Knillów
 • Podstawy Polskiego Języka Migowego
 • Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna trudności w czytaniu
 • Padaczka u dzieci
 • Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne.

Zdobytą wiedzę teoretyczną pogłębiłam i wzbogaciłam o doświadczenie zawodowe pracując przez 5 lat w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, m.in.: zaburzeniami zachowania, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera, autyzmem, padaczką, z dziećmi niemówiącymi oraz z dziećmi, z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie czuwam nad prawidłowym rozwojem i procesem edukacji dzieci oraz służę radą i pomocą nauczycielom i rodzicom w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie na Mokotowie. Ponadto swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie wykorzystuję prowadząc:

 • terapię integracji sensorycznej
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-stymulujące dla dzieci i młodzieży (zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny)
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne. Ćwiczenia te mają na celu za pomocą ruchu, stworzyć dziecku okazję do rozwinięcia świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Udział w zajęciach W. Sherborne wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka
 • grupy terapeutyczne (psychoedukacyjne) dla dzieci i młodzieży, których głównym celem jest rozwój i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych poprzez pomoc w rozumieniu tego, co dzieje się w ich życiu, uczenie lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenie zachowań prospołecznych, dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Ich celem jest rozwijanie umiejętności związanych z rolą rodzica, które pozwalają poprawić relacje oraz komunikację rodzic-dziecko. Rodzicowi zaś daje szanse na lepsze poznanie dziecka - jego potrzeb, pozytywny z nim kontakt i czas na zabawę.

Jestem pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem), terapeutą pedagogicznym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także terapeutą dzieci z autyzmem. Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na specjalności „pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie” oraz studia z „terapii pedagogicznej” na tej samej uczelni. Dodatkowo poszerzyłam swoją wiedzę na podyplomowych studiach z zakresu „wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin”.  Pracowałam w dwóch ośrodkach jako terapeuta dziecięcy, gdzie prowadziłam terapię indywidualną i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z autyzmem. Specjalizuję się głównie w terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. Pracuję też, jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie prowadzę zajęcia edukacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne. W Poradni zajmuję się m.in. terapią metodą Knillów, prowadzę zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.
Stale dokształcam się i poszerzam swoją wiedzę na dodatkowych kursach i szkoleniach:

 • „AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”
 • „Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapii dla dzieci z autyzmem”
 • „Zasady terapii behawioralnej w uczeniu dzieci z problemami rozwojowymi”
 • kurs wprowadzający – „Metoda VIT (Wideotrening komunikacji)”
 • kurs „Integracji Sensorycznej” I stopień
 • szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat. Joseph Conrad

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na kierunku logopedia. Prowadziłam zajęcia logopedyczne między innymi w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie oraz Gimnazjum Niepublicznym przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie. Zajmowałam się tam terapią logopedyczną młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dzieci z autyzmem, zespołem Downa, uszkodzeniami OUN, oraz terapią dyslalii. W gabinecie ASQ rehabilitacja pracuję od maja 2009 roku.

Oprócz korygowania wad wymowy tj. reranie czy seplenienie, prowadzę także terapię logopedyczną dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi schorzeniami. Pracuje również z dziećmi, które posługują się alternatywnymi metodami komunikacji tj. piktogramy. Prywatnie jestem mamą 3 - letniego Olka oraz ciocią 13 – letniego Mateusza cierpiącego na autyzm. Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam podczas kursów i szkoleń : „ Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” – kurs „ Makaton –Program Rozwoju Komunikacji” – szkolenie podstawowe ( znaki manualne i symbole) „ TEACCH- podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera”- szkolenie „ Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych” – szkolenie „ Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci” – szkolenie „ Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” - kurs III stopniowy terapii behawioralnej „ Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera”- szkolenie „Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole- droga do samodzielności” – konferencja

Studia psychologiczne ukończyłam w 1998 roku na dzisiejszym UKSW, w 2007 roku ukończyłam trzyletnie Studium Terapii Rodziny organizowane przez Stowarzyszenie OPTA.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami w szkole specjalnej, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualnie w swojej pracy zajmuję się diagnozą psychologiczną - oceną rozwoju psychoruchowego dzieci od 0 do 6 r.ż, diagnozą gotowości szkolnej, trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, sytuacji kryzysowych w rodzinie. Udzielam wsparcia psychologicznego rodzicom – zarówno młodym, którzy próbują odnaleźć się w nowej dla siebie roli, jak i doświadczonym, – którzy pomimo chęci, mają trudności w satysfakcjonującym komunikowaniu się z własnymi dziećmi czy innymi członkami rodziny.  Zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi - głównie zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi. Mam doświadczenie w pracy z adolescenatami z zaburzeniami nastroju, w kryzysie.  Prowadzę również terapię rodzin i par.
Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji, która jest prowadzona przez certyfikowanego superwizora PTP.
Odbyłam szereg kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, m.in.:

 • Metody pracy z uczniem z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg. M. Procus i M. Block
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem ( cz. I i II)
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
 • Terapia dzieci z zaburzeniami odżywiania, moczących się i zanieczyszczających
 • Interwencja kryzysowa

Jestem mgr Fizjoterapii (AWF Warszawa). Od początku byłam przekonana, że chcę pracować z najmłodszymi pacjentami i pod tym kątem rozwijałam się zawodowo. Już w trakcie studiów odbywałam praktyki i ponad roczny wolontariat w Centrum Zdrowia Dziecka. Z pacjentami o podobnych problemach pracuję w przychodni „Legionowo” i NPPP „Konwaliowa”.
Praca jest moją pasją, dlatego nieustannie pogłębiam swoją wiedzę m.in. uczestnicząc w szkoleniach. Do tej pory ukończyłam kursy:

Integracji Sensorycznej (I stopień)
NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby,
Ocena ruchów globalnych wg Prechtla,
Kinesiologytaping,
Oligofrenopedagogika

Z ASQ jestem związana od 3 lat. Prowadzę zajęcia instruktażowe z pielęgnacji niemowląt, terapię NDT-Bobath oraz warsztaty w szkole rodzenia. W ASQ spotkałam zgrany zespół ciekawych ludzi, „zapaleńców”. Wspieramy się i czerpiemy od siebie nawzajem, by pomagać jeszcze bardziej.

Jestem mgr wychowania fizycznego, AWF Warszawa, oraz pedagogiem specjalnym, po ukończeniu podyplomowych studiów, z zakresu Oligofrenopedagogiki. Mam uprawnienia Instruktora wielu dyscyplin sportowych min. żeglarstwa, narciarstwa, pływania, gimnastyki sportowej, a także menedżera imprez sportowych.
Od 2006 roku pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 95 oraz w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci znajdującym się na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów”.

Uczę Dzieci pokonywać własne ograniczenia, przez sport, na zajęciach wf-u i na pływalni. Niemożliwe staje się możliwe dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi, trzeba tylko znaleźć sposób i wlać w to pozytywną energię.

Ukończyłem kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej (I i II stopień), certyfikat nr 883
 • „Johansen indywidualna stymulacja słuchu (IAS)”, certyfikat nr. 0012/10
 • "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block"
 • „Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”
 • „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”
 • Szkolenie neurologiczne – padaczka wieku dziecięcego

W gabinecie ASQ rehabilitacji prowadzę zajęcia z:

 • Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Terapii Psychomotorycznej,
 • Indywidualnej Stymulacji słuchu dr K. Johansena JIAS
Dzieci wiedzą, że Szrek jest jak cebula ;) a dorośli muszą pamiętać, że oni i dzieci też. Dlatego też problemy terapeutyczne są wielowarstwowe, więc staramy się docierać do nich precyzyjnie dobranymi sposobami.