Programy dla dzieci z autyzmem

Pomoc dla rodziców i dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci z diagnozą autyzmu. Naszym celem jest opracowanie wielokierunkowego programu dla dziecka bazując na jego mocnych stronach i indywidualnych możliwościach. Biorąc pod uwagę jak ważna jest rola rodziców w terapii dziecka, program realizowany jest równolegle w domu dziecka, w szkole / przedszkolu i w poradni.
Oferujemy kompleksowy, długofalowy program dla dzieci z autyzmem i ich rodzin stworzony na bazie:

  • obserwacji dziecka przez zespół specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI)
  • szczegółowym wywiadzie z rodzicem
  • diagnozie funkcjonalnej dziecka PEP-R
  • nagraniu dziecka w sytuacji domowej

CYKL SPOTKAŃ

Pierwsze dwugodzinne spotkanie obejmuje obserwację aktywności dowolnej dziecka i aktywności z kwestionariusza diagnostycznego a także wywiadu z rodzicem. Na tym spotkaniu rodzic proszony jest o dostarczenie nagrania aktywności dziecka w domu (jest to pomocne w budowaniu programu realizowanego w domu). W zależności od możliwości dziecka kolejne spotkania obejmują diagnozę PEP-R (diagnoza funkcjonalna dziecka). Zadania zawarte w diagnozie PEP-R nie zależą od poziomu rozwoju mowy, czas wykonania zadań nie jest ograniczony czasowo, zadania są konkretne i skonstruowane tak, aby zainteresowały się nimi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Następne również dwugodzinne spotkanie to przedstawienie rodzicowi programu i omówienie jego realizacji.
Program będzie monitorowany i poddawany ewaluacji. Pierwsze spotkanie ewaluacyjne odbywa się po miesiącu, kolejne po trzech, czterech miesiącach.
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wawrzynkowska – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Magda Klimkiewicz – psycholog, pedagog.

Termin oraz cena zajęć: informacja u terapeutów lub w rejestracji.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477. Przed rozpoczęciem zajęć oddzwonimy do Państwa, aby potwierdzić i omówić szczegóły spotkania.