Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Drukuj

„Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”

Spotkania przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (0-6 lat). Na zajęciach będą poruszane tematy związane z metodami sprzyjającymi rozwojowi dziecka oraz związane z radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (tj. złością, bezradnością, poczuciem winy). Przedstawione również będą sposoby wyznaczania dziecku jasnych granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem oraz z nazywaniem swoich emocji i oczekiwań.

Jakie korzyści mają rodzice uczestniczący w warsztatach?


Termin: Program warsztatów obejmuje 6 dwugodzinnych spotkań. Warsztaty rozpoczynamy w styczniu, spotkania raz na dwa tygodnie, terminy zostaną przekazane po zebraniu się grupy chętnych.
Ilość osób: grupa 8 – 14 osób.
Prowadzący: mgr Magda Klimkiewicz, psycholog dziecięcy, Certyfikowany trener programu: „Bez klapsa: JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”.
Cena za cały cykl: 180 zł
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477.