Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

„Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”

Spotkania przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (0-6 lat). Na zajęciach będą poruszane tematy związane z metodami sprzyjającymi rozwojowi dziecka oraz związane z radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (tj. złością, bezradnością, poczuciem winy). Przedstawione również będą sposoby wyznaczania dziecku jasnych granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem oraz z nazywaniem swoich emocji i oczekiwań.

Jakie korzyści mają rodzice uczestniczący w warsztatach?

  • zwiększenie rozumienia powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem;
  • zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych niekonstruktywnych metod wobec dziecka;
  • wzrost umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych;
  • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych;
  • poznanie alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy i wyznaczaniu mu granic;
  • ćwiczenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań;
  • zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica;
  • wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.


Termin: Program warsztatów obejmuje 6 dwugodzinnych spotkań. Warsztaty rozpoczynamy w styczniu, spotkania raz na dwa tygodnie, terminy zostaną przekazane po zebraniu się grupy chętnych.
Ilość osób: grupa 8 – 14 osób.
Prowadzący: mgr Magda Klimkiewicz, psycholog dziecięcy, Certyfikowany trener programu: „Bez klapsa: JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”.
Cena za cały cykl: 180 zł
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się u terapeutów lub w rejestracji poradni pod numerami telefonu: 533 403 400 lub 533 455 477.